Hlášení

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Budování základny

Nový projekt ČMSHb cílí na vytvoření Hokejbalových center mládeže (HCM) a akademií

Centra mládeže či akademie běžně fungují v hokeji i ve fotbale a nově by se měla stát skutečností i v hokejbale! Tvrdí to Martin Komárek, který celý projekt na vybudování silné základny pro ČMSHb zastřešuje.

Co si může člověk představit pod pojmem HCM? Kdy tento projekt vznikl a co vás k tomu vedlo?

Myšlenka vzniku projektu se datuje do druhé poloviny roku 2014. První představení projektu proběhlo na setkání s předsedou STK Ondrou Průšou a předsedou URSHb Tomášem Mackem, na kterém se řešila oblast soutěžního hokejbalu. Jelikož jedním z cílů projektu Hokejbalových center mládeže a Akademií hokejbalu je budování stabilní hráčské a následně klubové základny, byl tento projekt na uvedené schůzce prvně zmíněn.

V jaké fázi se projekt nachází?

Byl představen předsednictvu ČMSHb, které jej schválilo a vyslovilo podporu. Doteď došlo k oponentuře jednotlivých bodů v rozpravě na půdě Komise mládeže a TMK. Nyní probíhají schůzky se zástupci klubů, se kterými jednotlivé náležitosti k HCM řešíme do podrobností a získáváme tak důležitou zpětnou vazbu. Technické náležitosti a oficiální vyhlášení projektu by mělo proběhnout do konce května. Následovat bude veřejná schůzka se všemi mládežnickými kluby.

Kdo všechno se do HCM a akademií může přihlásit? Na jaké bázi vůbec budou fungovat?

Přihlášení do projektu je dobrovolné. Struktura má dvě úrovně, prvním jsou HCM, jejichž hlavním a primárním cílem je zaměření na kvantitu hráčské základny do věkové kategorie starších žáčků včetně tvorby systematiky náborové činnosti klubů, druhým stupněm jsou pak akademie. Držitel statusu Akademie hokejbalu splňuje současně kritéria HCM a jedním z cílů akademií je kvalita tréninkového procesu a metodika klubu v kategoriích dorostu. Obecně je jedním z hlavních cílů podnítit v klubech principy spolupráce napříč věkovými kategoriemi. Přesné podmínky a požadavky na celky jsou součástí dokumentu o vyhlášení projektu.

Budou mít kluby, které získají status HCM, nějaké výhody?

Bezpochyby ano. Jednou z výhod bude materiální a finanční podpora celků případně mechanismus podpory klubových trenérů působících na úrovni HCM a akademií. Jako další forma výhod se rýsuje účast na edukačních seminářích. Věříme však, že finanční výhody nebudou hlavním motivem pro zisk statusu HCM nebo akademie.

Kam až byste chtěli v příštích letech posunout akademii?

Naším hlavním cílem je, aby projekt působil motivačně na všechny kluby pracující s mládeží a byl možnou metou pro rozvoj mládežnického podhoubí hokejbalu a fungování klubů mládeže obecně. Projekt, jak jej představujeme, není záležitostí na jeden nebo dva roky. Jde o dlouhodobou systematickou činnost spolupráce ČMSHb a klubů, která by měla mít přínosy pro obě strany a v konečném důsledku mládež jako takovou. V prvních letech se chceme zaměřit především na náborovou činnost, systematiku náborů a vznik pravidelné sítě turnajů pro děti mladší 11 let ve všech regionech České republiky. Jednou z linií HCM je také oblast etiky mládežnického hokejbalu, kde jsme bez nadsázky zaspali dobu a čeká nás mnoho práce. Opomenout nelze ani iniciativu minimalizovat hru na výsledky v nižších věkových kategoriích mládeže. Chceme-li počet dětí hrajících hokejbal dramaticky zvýšit a tím z dlouhodobého hlediska naplnit naše žákovské a dorostenecké soutěže, musíme jít s dobou a změnit přístup k mládeži, jejíž možnosti a zájmy se za posledních 10 let radikálně změnily. Je jen na nás se s touto skutečností vyrovnat.

Jak se mohou zájemci do projektu přihlásit?

Celky se budou moci do projektu přihlásit na základě oficiální přihlášky po naplnění všech kritérií pro zisk statusu HCM nebo akademie. Prvním krokem je účast v projektu „Mládežnické centrum“, tento krok bude otevřen všem klubům, které například usilují o zisk HCM o rok později. Jde o jakési hrubé zmapování interního fungování klubů.

Budou kluby za účast v těchto projektech platit nějakou sazbu, nebo je vše v režii hokejbalového svazu?

Náklady na projekt jsou plně v režii ČMSHb. Žádný vstupní poplatek do projektu nebude účtován.

Je ještě něco důležitého, co byste chtěl hokejbalové veřejnosti, ale hlavně klubům sdělit ohledně těchto projektů?

Myslím, že zveřejnění a start projektu HCM je jasnou deklarací vedení hokejbalového svazu, že hokejbal mládeže je jeho jasnou prioritou a velkou investicí do budoucna nejen po stránce finanční, ale především strukturální. Těšíme se se všemi kluby na spolupráci v rámci uvedeného projektu.

(svaz)