Hlášení

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Svaz

ZMĚNY V ŘÁDECH

Ještě než skončí stávající sezona, připravují se změny a novinky do té další

Celou loňskou a letošní sezonu Magazín hokejbal představoval jednotlivé odborné KOMISE Českomoravského svazu hokejbalu. Ovšem než dostala prostor ta poslední, kterou byla trenérsko-metodická komise, je všechno trochu jinak. Tady je velký přehled novinek a změn!

Nic neplatí věčně, a tak i v organizační struktuře ČMSHb pochopitelně dochází k řadě vylepšení a změn. První ještě žhavou novinkou je změna názvosloví. Zatímco donedávna pod sebou jednotliví členové předsednictva svazu měli většinou určité oblasti, dnes řídí úseky.

„Změna oblastí na úseky přináší spíše jednotnost v terminologii. Zatímco dosud byly jak oblasti, např. oblast soutěžního hokejbalu, oblast významných akcí apod., tak úseky, např. úsek regionálních svazů, matriční úsek, ekonomický úsek a další, nyní přecházíme pod jednotné názvy úseky. Tam, kde je třeba úsek dále členit, existují komise, popř. jiné organizační složky,“ vysvětluje jasně a zřetelně Milan Hušek.

Právě s ním jsme si na téma změn v komisích povídali, protože pod jeho Úsek soutěžního hokejbalu řada komisí spadala a některé stále spadají. Největší změnou je fakt, že byla zrušena nadřazená Sportovně-technická komise. A tak musel padnout jednoduchý dotaz – proč?

„STK měla svého předsedu, který byl podřízen členu předsednictva pro soutěžní hokejbal a nadřízen předsedům odborných komisí. Členy STK pak byli právě předsedové těchto komisí. Tento mezičlánek v podobě předsedy STK byl z mého pohledu zbytečný, neboť předsedové odborných komisí jsou dostatečně fundovaní a jimi řízené komise jsou samostatně fungujícím suverénním orgánem,“ vysvětluje Hušek

Úkoly Technické komise

Předsedou STK byl donedávna Ondřej Průša, který se v nové struktuře stal předsedou Technické komise. Tento krok by měl být ku prospěchu věci. „V pracovní náplni předsedy STK se postupem času nakumulovala řada činností, které ne vždy souvisely s původním posláním STK,“ naráží Hušek na skutečnost, že Průša fakticky řídil soutěže, což spíše spadá pod působnost Ligové komise.

Co tedy nyní bude v popisu práce Technické komise? „Mám na starosti obecně všechna hřiště. Tedy jejich kontroly, rozvoj a certifikace. Dále řeším rekonstrukci svazového informačního systému, což je samostatný webový portál, kde se zadávají soutěže, řeší registrační úsek a má mnoho dalších možností. Mým úkolem je upravit nikoliv obsahovou, ale technickou stránku věci,“ naznačuje Ondřej Průša, že v tomto směru se už brzy budou dít velké věci.

To je ale jen část cílů, které před ním stojí. „Všem svazovým složkám je k dispozici při aktualizaci, tvorbě, evidenci a archivaci vydaných dokumentů. Má na starosti evidenci hmotného a nehmotného majetku a také sběr podkladů pro novelizace řádů, propozic a pravidel,“ doplňuje hlavní pilíře Průšovy práce Milan Hušek.

Díky tomuto kroku veškerá činnost související se sportovní složkou, např. vydávání propozic k soutěžím a jejich řízení nebo třeba kontrola dodržování některých nových pravidel (trenér povinně na střídačce, žádní hokejisté s profesionální smlouvou na soupisce v dorostu, vyškrtávání nepřítomných nebo nehrajících hráčů ze zápisu o utkání či dodržování předepsané ústrojní kázně hráčů), plně spadá pod kompetence Hanuše Kovárníka jako předsedy LK.

Lepší metodika pro trenéry

A na pořadu dne jsou i další změny. Především se týkají nového rozdělení komisí pod dva úseky. Pod Milanem Huškem a tedy soutěžním hokejbalem nadále beze změn zůstala také Komise rozhodčích, Komise delegátů a Disciplinární komise. Zcela nově ovšem vznikl Úsek rozvoje, který spadá pod předsedu svazu Martina Komárka a zahrnuje Komisi mládeže, metodiky a ženský hokejbal.

Komise metodiky má za úkol zlepšit fungování svazové činnosti pro trenéry. „Pokud chceme mít na utkáních řádně vyškolené trenéry předepsaných licencí, musíme celkově změnit metodiku. Naším hlavním cílem je mít stabilní termínový kalendář školení trenérů a výrazně zjednodušit mechanismus přihlašování na semináře. Úkolem pro nejbližší období je získat vlastní akreditaci B-licence u MŠMT a nastavit mechanismy spolupráce studia tzv. všeobecného základu u trenérské komise ČOV,“ nastiňuje plán pro práci s výchovou trenérů Martin Komárek. Inu, změn je opravdu dost. Nutno ovšem dodat, že na první pohled mají svou logiku a opodstatnění. A tak věřme, že půjde činovníkům práce od ruky a hokejbal tato restrukturalizace znovu posune kupředu.

(kud)